26 januari 2018
19:30 - 21:30

 

Vrijdag 26 januari 2018, 19:30 uur

Lezing Natuurkundig Gezelschap

 

prof. dr. E. Verlinde

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ITF

Universiteit van Amsterdam

 

Gaat ‘Informatie’ verklaren waar we vandaan komen?

Op 26 januari zal Professor Erik Verlinde een lezing houden in ZB|Planbureau Zeeuwse Bibliotheek, georganiseerd door het Natuurkundig Gezelschap. De lezing draagt als titel: Gaat ‘Informatie’ verklaren waar we vandaan komen? en is een verhandeling over zwaartekracht als resultaat van het kwantummechanisch bestuderen van materie op langere afstand.

Professor Verlinde geniet grote bekendheid vanwege zijn baanbrekend onderzoek naar zwaartekracht.  ,,We weten al heel lang dat Einsteins theorie van de zwaartekracht niet door één deur kan met de quantummechanica”, aldus Verlinde. Hij wil de relativiteitstheorie van Einstein inbedden in een nog universelere theorie.

Omdat we veel extra toehoorders verwachten willen we onze eigen leden en de leden van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap de gelegenheid geven om een plaats te reserveren. U kunt dat doen door vόόr 20 januari een mail te sturen naar ngm1780@zeelandnet.nl.

Onderstaand vindt u nadere informatie over de lezing. De link brengt u op een artikel dat de PZC van 11 november 2016 over dit onderwerp publiceerde: https://www.pzc.nl/binnenland/nieuwe-theorie-over-zwaartekracht-maakt-donkere-materie-overbodig~ad5782fa/

U vindt ZB|Planbureau Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg.

De toegang bedraagt €5,-.

Een korte inleiding

Zwaartekracht kan worden ‘gevonden’ uit microscopisch (eigenlijk kwantummechanisch) onderzoek naar materie.

Net zoals temperatuur tevoorschijn komt als ‘de gemiddelde bewegingsenergie van moleculen in de ruimte’ en druk staat voor ‘het gemiddelde van alle krachten, die moleculen op een wand uitoefenen’ (thermodynamica), zo is ook zwaartekracht af te leiden uit de informatie over alle materie. Oftewel, de zwaartekracht ‘komt tevoorschijn’ als resultaat van het microscopisch (kwantummechanisch) bestuderen van materie op langere afstand. Dit wordt ook wel aangeduid als ’emergent’ in tegenstelling tot ‘bestaande aanwezigheid’ of ‘aangenomen aanwezigheid’.

Dit heeft tot gevolg, dat de zwaartekracht niet meer hoeft te worden samengevoegd met kwantummechanica, maar eruit ‘tevoorschijn’ komt. Dat is dus een heel andere relatie met de kwantummechanica dan ‘gelijkschakeling’.

Het ‘verhaal’ als gevolg van de algemene relativiteit van Einstein, met bijvoorbeeld de oerknal en het uitdijen van het heelal, gaat hierdoor anders neergezet worden.

De ‘informatie’ over de kwantumdeeltjes (toestand, snelheid, spin etc.) gaat een grote rol hierin spelen.

De theorie is nog niet ‘af’, maar zal uiteindelijk dus vragen moeten kunnen beantwoorden over het ontstaan en alle verschijnselen die we zien in het universum moeten kunnen verklaren.

O.a. door de Leidse Universiteit zijn inmiddels effecten in het zwaartekrachtveld op grote afstand van een stelsel gevonden, die de voorspellingen hierover uit deze theorie ondersteunen.

Het blijft zoeken naar de ultieme vraag: “waar komen wij vandaan?”

 

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland